Váš horoskop s osobní poezií

Astromandala je Váš horoskop v grafické podobě. Astromandala pomáhá zvědomovat se za svými příběhy, za svým divadlem. 

Pamatujete na příběh o Alence v říši za zrcadlem?

Náš svět je tkán příběhy, ale jeho podstata je až zA nimi… Příběhy o Cestě mohou inspirovat a ukazovat kudy v tom svém příběhu můžeme „vstoupit“ zA. 

Je to jako když koukáte na loutkové divadlo a najednou přenesete pozornost na herce, kteří hýbou loutkami. Nic speciálního jste neudělali, s ničím jste se nelopotili, nikam neputovali, jen jste přenesli svoji pozornost. Už víte, kdo hýbe loutkami, a přesto si dál užíváte divadlo. A pak si ještě položíte otázku, KDO hýbe těmi herci. A je to CELÉ.