Kde se můžeme setkat aneb

Co nabízím

Fyzické setkání člověka s člověkem ani pobyt v přírodě se nedá nahradit žádným online programem.  Nepopírám, že online přenos a samozřejmě i přenos na dálku zcela bez techniky existuje, vnímám ho a zahrnuji do života, ale obdobně jako je každému jistě zřejmý rozdíl mezi online večeří nebo online dotekem, versus večeře skutečná a dotek fyzický, tak velký rozdíl je vnímatelný i mezi terapií či setkáním v kruhu online a naživo. Ačkoliv nám technika v mnohém může pomoci a jsem za ni vděčná, upřednostňuji živá lidská setkání.