Osobní konzultace v Brně

Setkání nad Vaší astrologickou mandalou doporučuji v délce 75 minut,  vyrovnání 1500Kč.

Konzultace probíhají v soukromí - v prostoru studia OMNI, Třešňová 2, Medlánky nebo v rodinném centru Nad kašnou  34, Bystrc. 

Mým záměrem, pokud se vůbec dá o záměru mluvit, je vytvářet Prostor a v něm nechat dít provázení Vás k Sobě samotným (tedy Vás k Vám). Přináším do Přítomnosti celou Sebe se svými zkušenostmi a Cestou, Vy přinesete Vás se svými zkušenostmi a Cestou, a pak se bude dít to nejlepší možné “Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménutam jsem já uprostřed nich.“ (Bible, Matouš 18:20)  

Někdo přichází s konkrétními otázkami, někdo nechá víc mluvit orákulum své mandaly. Funguji nejen skrze slovo, ale v každém setkání se děje mnoho i na jemněhmotných úrovních. Dochází k aha momentům, novým úhlům pohledu na život, hlubokým uvědoměním i hlubokým energetickým proměnám = změně kapacity, se kterou pak jdete dál po své Cestě.

Na setkání dostanete vytištěnou grafickou podobu (barevný obrázek) svojí astromandaly.