Tvořením z přadýnka Lásky

snad podle prastaré zkazky

upletena naše nahota

s vírou v dobro života,

v zázraku doteku Těla se Zemí -

darem lidského vtělení

Ticho se v Srdci rozhostilo

s Láskou mysl si v Sobě podmanilo

a v krvi  ZA-tím zpívá dech

o nekonečných ve-smírech

v nás …

Už je čas.

blog-3